Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

Reposted fromweheartit weheartit viawrazliwa wrazliwa
majja
2214 d5e0 390
majja
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk "Cukiernia Pod Amorem. Cieślakowie"
majja
8842 fb70 390
Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn
majja
7112 c34c 390
4144 5725 390

everythingfox:

Happy Foxy Tuesday! 🦊🐾

Juniper’s Instagram

Reposted fromhighhopes highhopes viajointskurwysyn jointskurwysyn
2895 0a51 390
Reposted fromkimik kimik viajointskurwysyn jointskurwysyn
majja
Reposted frombluuu bluuu viawrazliwa wrazliwa
majja
6642 25cd 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawrazliwa wrazliwa
majja
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viawrazliwa wrazliwa
majja
2251 fd30 390
majja
Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce.
— Steve Jobs
Reposted frominpassing inpassing viajointskurwysyn jointskurwysyn
majja
8591 464e 390
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viajointskurwysyn jointskurwysyn
majja
3632 dbce 390
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viawrazliwa wrazliwa
majja
2744 e59a 390
Reposted fromweightless weightless viawrazliwa wrazliwa
majja
3515 5d99 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawrazliwa wrazliwa
majja
5835 a9f7 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawrazliwa wrazliwa
majja
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl