Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

majja
7395 cb01 390
Reposted frompomimo pomimo
majja
5243 e7a2 390
Reposted frompomimo pomimo
majja
majja
Czy to nie jest wielka rzecz - znaczyć dla kogoś wszystko?
— Bruno Schulz
Reposted fromeklerrka eklerrka viakatarzynakasia katarzynakasia
majja
Chodzi właśnie o to, żeby mieć jakiś pomysł na spędzenie życia; na te najbliższe przeklęte pięć minut. Nie o inteligencję, nie o wyobraźnię, ale o pomysł. To nie moja wina, że świat skapitulował przed tandetą.
— Hłasko, 'Brudne czyny'
majja
majja
4371 39c4 390
Reposted fromSTYLTE STYLTE viakatarzynakasia katarzynakasia
majja
9661 77da 390
Reposted fromepidemic epidemic viakatarzynakasia katarzynakasia
majja
1354 ff74 390
Reposted fromkatarzynakasia katarzynakasia
majja

Nie płacz w liście 
nie pisz że los ciebie kopnął 
nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia 
kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno 
odetchnij popatrz 
spadają z obłoków 
małe wielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia 
a od zwykłych rzeczy naucz się spokoju 
i zapomnij że jesteś gdy mówisz że kochasz 

— ks. Jan Twardowski
Reposted fromkatarzynakasia katarzynakasia
majja
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem - z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej (10.05.1964 r.)
Reposted fromMezame Mezame viakatarzynakasia katarzynakasia
majja
6332 4c6b 390

Z zamkniętymi oczami
Reposted fromkatarzynakasia katarzynakasia
majja
2143 5293 390
Reposted frominspire inspire viakatarzynakasia katarzynakasia

June 08 2017

majja
3836 2fbd 390
Reposted frombeyooonce beyooonce
majja
3948 0022 390
Reposted frombeyooonce beyooonce
3902 c988 390
Reposted fromjustadream justadream vialottibluebell lottibluebell
majja
majja
W rzucaniu kamieniami słów, znowu przegrywam trzy do dwóch
— AR
Reposted fromcreure creure vialottibluebell lottibluebell
majja
0870 e469 390
Reposted fromeryawen eryawen vialottibluebell lottibluebell
majja
7505 9f2f 390
Skógafoss, Iceland
Reposted fromretaliate retaliate vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl