Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

8264 099e 390
Reposted fromerial erial viapouler pouler
2310 8b51 390
Reposted fromSaddieEvans SaddieEvans viapouler pouler
0669 f754 390
majja
Co spróbowałbyś zrobić, gdybyś wiedział, że na pewno Ci się uda?
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viapouler pouler
5498 8494 390
Reposted fromtwice twice viapouler pouler
majja
Czasem nie warto do końca wszystkiego sobie wyjaśniać.
— Paulo Coelho "Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałam"
Reposted fromakord akord viapouler pouler
8637 9adf 390
majja
6594 a328 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viapouler pouler
majja
majja
1150 f259 390
Reposted fromkrzysk krzysk viapouler pouler
majja
9423 3812 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapouler pouler
2705 4db4 390
majja
2713 506e 390
Reposted fromverronique verronique viapouler pouler
majja
2503 b0ad 390
Reposted frombeyooonce beyooonce viapouler pouler
majja
Nasze palce splotły się, jakby od zawsze do siebie pasowały.
— Jasinda Wilder
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapouler pouler
majja
Zawsze, zawsze, zawsze mów Jej, jak bardzo Ją kochasz (...)
— Gina L. Maxwell, Reguły Uległości
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapouler pouler
majja
5459 f3ab 390
Reposted fromlaters laters viapouler pouler

April 17 2017

majja
7828 81a4 390
Eric-Emmanuel Schmitt - 'Napój miłosny'
Reposted fromwetryagain wetryagain
1878 ad02 390
Reposted fromwowimtired wowimtired viawetryagain wetryagain

April 08 2017

majja
Nie używaj map innych ludzi. Stwórz własną.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapouler pouler
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl